Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
      ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ต้องการทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง "การจ้างเขียนโครงการ งานออกแบบการก่อสร้างอาคาร" ต้องทำวิธีการใด และขั้นตอนอย่างไรบ้าง
จากคุณ EMCRC เมื่อวันที่ 17/9/3099 20:32:45   IP : 118.174.38.38รบกวนสอบถาม สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) 02-1277000 ต่อ 4551  4589 ค่ะ
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 30/7/2556 16:00:27  IP : 192.168.200.26


นอกจากช่องทางนี้มีช่องทางติดต่ออื่นอีกหรือไม่ค่ะ เพราะพยายามติดต่อมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะไม่มีผู้รับสายตลอดเลยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

จากคุณ EMCRC เมื่อวันที่ 30/7/2556 16:17:21  IP : 118.174.38.38


ลองศึกษาระเบียบดูนะคะ  

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 31/7/2556 9:26:16  IP : 192.168.200.26


เบอร์ตรง สมจ. นะคะ 02-1277392-3 ค่ะ

จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 31/7/2556 9:29:05  IP : 192.168.200.26


ขอบคุณค่ะ

จากคุณ EMCRC เมื่อวันที่ 31/7/2556 9:52:37  IP : 118.174.38.38


1   |