Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การเบิกจ่ายตรง
      การเบิกจ่ายตรง

ขอทราบว่าวันที่ 28 กันยายน 2555 ยังขอเบิก ขบ.01 ได้หรือไม่ หากเบิกแล้วจะส่งผลต่อระบบบัญชีหรือไม่
จากคุณ ืื์ืnuchalee เมื่อวันที่ 14/3/3099 11:35:25   IP : 182.53.19.186


การเบิกจ่ายตรง  วันที่  28 ก.ย. 2555  ก่อน  16.30 น. ทำได้ค่ะ  เพราะเป็นภายในปีงบประมาณจากคุณ ADMIN-GF เมื่อวันที่ 17/9/2555 9:36:08  IP : 192.168.200.26


1   |