Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
รวบรวมปัญหาการทำงานในระบบ e-Gp เชื่อมโยงข้อมูลกับ GFMIS
      รวบรวมปัญหาการทำงานในระบบ e-Gp เชื่อมโยงข้อมูลกับ GFMIS

      จากกลุ่มงาน GFMIS เชียงราย  อยากให้มีการรวบรวมปัญหาต่างๆ ซึ่งเมื่อทำ PO ในระบบ Web Online แล้ว ไม่สามารถทำได้สำเร็จ  โดยสาเหตุที่เกิดขึนอาจเกิดจากการบันทึกข้อูล ในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน  จะได้เป็นแนวทางให้แก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากคุณ นางสาวอรนิศา เมื่อวันที่ 1/11/3099 14:48:25   IP : 192.168.200.26


ขอบคุณมากค่ะ .. สำหรับคำแนะนำจากคุณ ADMIN_3 เมื่อวันที่ 12/10/2555 17:12:48  IP : 192.168.200.26


เห็นด้วยค่ะ   จะได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาถ้าเกิดจากกรณีเดียวกันก็จะได้สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่ายและรวดเร็วเพราะมีแนวทางในการปฏิบัติจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะได้ไม่ต้อง มารบกวนบ่อย ๆ    แต่ถ้าเป็นปัญหาที่แตกต่างก็คงต้องรบกวนเหมือนเดิมนะคะ

จากคุณ 0700300005 เมื่อวันที่ 15/10/2555 13:49:00  IP : 10.7.8.251


     ตอนนี้ กำลังรวบรวมปัญหาที่พบในแต่วันอยู่ค่ะ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมีปัญหา แล้วจะแจ้งเป็นกรณีๆไปนะคะ
จากคุณ นางสาวอรนิศา เมื่อวันที่ 15/10/2555 16:06:04  IP : 192.168.200.26


         ขอแชร์ปัญหาที่พบนะคะ  กรณีทำการตรวจรับในระบบ Web Online แล้ว ระบบฟ้องว่า ไม่พบรายการในสัญญาจาก e-GP   จะแก้ปัญหาอย่างไร
                   ถ้าฟ้องข้อความเช่นนี้  แสดงว่า  ยังมิได้ทำการตรวจรับในระบบ e-GP  ดังนั้นต้องกลับไปตรวจรับใน e-GP ก่อน  จึงจะมาตรวจรับในระบบ GFMIS Web Online ได้ค่ะ
จากคุณ นางสาวอรนิศา เมื่อวันที่ 19/10/2555 15:58:36  IP : 192.168.200.26


ทางศูนย์ฯ ปฎิบัติคือ  ส่งมอบงาน เสร็จ  ตรวจรับงาน แล้วไปทำ PO ในระบบ GFMIS   ทำ บร. เสร็จ วันรุ่งขึ้นส่งต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ทำ ขบ01 กลับมาทำเอกสารเบิกจ่ายใน EGP ลูกบอล 8 ลูก ก้อจะหายไปในระบบคะ
จากคุณ watcharee เมื่อวันที่ 18/1/2556 15:17:36  IP : 101.51.98.88


ขอสอบถามหน่อยค่ะ กรณีทำ EGP กรณีที่เบิกจ่ายตรงให้กับหน่วยงานอื่นนั้น เวลาจัดทำในระบบขบ01 เวลาลิงค์ระบบEGP มา  แล้วทำไมภาษีมูลค่าเพิ่มถึงไม่ขึ้นละค่ะ  ของส่วนราชการอื่นๆ เป็นเหมือนกันหรือเปล่า

จากคุณ cadrn เมื่อวันที่ 23/1/2556 16:47:01  IP : 180.183.74.105


1   |