Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
เข้าระบบ e-gp
      เข้าระบบ e-gp

อยากทราบว่า เงินเดือนจ้างเหมา 6000 บาท (พนก.ขับรถยนต์) จะต้องทำลูกบอล 8 ลูกหรือไม่ ถ้าไม่ทำจะได้มัย และจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าค่ะ เพราะว่ามองดูแล้วมันจะยุ่งยากมากเลยค่ะ


จากคุณ milkyu เมื่อวันที่ 6/1/3099 15:34:45   IP : 192.168.200.78


ติดต่อสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดีกว่านะคะ
02-1277392 02-1277393 ค่ะ
จากคุณ wilawapa เมื่อวันที่ 30/10/2555 15:42:03  IP : 192.168.200.26


1   |