Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การสร้างข้อมูลผูกขายในระบบ GFMIS กับ e-GP
      การสร้างข้อมูลผูกขายในระบบ GFMIS กับ e-GP

             ในปี55 ได้มีการเชื่อมข้อมูลผู้ขายในระบบ GF กับ e-GP   โดยเมื่อบันทึกข้อมูลใน e-GP เรียบร้อยแล้ว  จะมาเชื่อมโยงในระบบ GF  เข้าไปคลิกค้นหา ที่มีเครื่องหมายเชื่อมโยง e-GP    ระบบให้บันทึก รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสประจำตัวประชาชน  แต่ไม่สามารถค้นหาได้   เนื่องจากระบบให้บันทึก ได้ 10 หลักเท่านั้น ค่ะ
                  สาเหตุจากอะไรคะ  ขอบคุณค่ะ

จากคุณ นางสาวอรนิศา เมื่อวันที่ 3/10/3099 8:46:27   IP : 192.168.200.26


ผู้ขายถูกบล๊อกหรือเปล่าคะ ตรวจสอบได้ที่ Web report นะคะ

จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 5/11/2555 9:10:16  IP : 192.168.200.26


รบกวนคุณ อรนิศา ตรวจสอบผู้ขายว่าถูกบล๊อกหรือไม่ นะคะ
การเปลี่ยนรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก
(29 ต.ค. 2555)
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 5/11/2555 9:14:37  IP : 192.168.200.26


 รบกวนคุณ อรนิศา ตรวจสอบผู้ขายที่ถูกบล๊อกนะคะ
รหัสผู้ขายนิติบุคคลที่ถูกบล็อค (29 ต.ค. 2555)
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 5/11/2555 12:12:41  IP : 192.168.200.26


            ขอบคุณค่ะ

จากคุณ นางสาวอรนิศา เมื่อวันที่ 5/11/2555 14:21:22  IP : 192.168.200.26


1   |