Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การเบิกค่ารักษาพยาบาล
      การเบิกค่ารักษาพยาบาล

มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดลพบุรี (ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือไม่ และรักษาพยาบาลโดยการฝังเข็ม (รหัส 58001) จะเบิกค่ารักษาได้หรือไม่ เพราะเปิดดูทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว รหัสนี้ไม่มีค่ะ
จากคุณ MAY-ANYAWEE เมื่อวันที่ 27/3/3099 11:34:29   IP : 10.35.28.2


ติดต่อสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการนะคะ
02-1277000 ต่อ 4596 

จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 5/11/2555 11:33:43  IP : 192.168.200.26


1   |