Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบ EGP
      ระบบ EGP

สอบถาม เรื่อง การตรวจรับพัสดุในระบบ EGP  กรณี ที่ทำสัญญาเป็นงวดงาน แต่ผู้รับจ้างมาส่งงวดที่ 1 ระบบไม่มีที่ให้พริ้นใบกรรมการตรวจรับ กรณี จะต้องทำใบกรรมการตรวจรับด้วยมือหรือไม่
จากคุณ gigeri@gmail.com เมื่อวันที่ 22/2/3099 22:00:07   IP : 203.114.114.194


ใบกรรมการตรวจรับทำแบบเดิมที่ทางส่วนราชการเคยทำ
แล้วนำผลที่กรรมการตรวจรับไปลง ตรวจรับพัสดุใน ระบบ e-GP
นะค่ะ 

จากคุณ ADMIN_3 เมื่อวันที่ 3/9/2555 16:47:22  IP : 192.168.200.26


1   |