Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
gfmis web online
      gfmis web online

ขณะนี้ gfmis web online ขัดข้อง รอประมาณ 1 ชั่วโมง คาดว่าจะใช้งานได้ค่ะ


จากคุณ nana เมื่อวันที่ 19/2/3099 18:21:11   IP : 115.31.137.10


จากคุณ wilawapa เมื่อวันที่ 17/12/2555 9:28:28  IP : 192.168.200.26


ขณะนี้ เข้าใช้งานในระบบได้แล้วค่ะ

จากคุณ ประเทืองทิพย์ เมื่อวันที่ 17/12/2555 9:35:29  IP : 192.168.200.26


1   |