Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
รหัสงบประมาณ
      รหัสงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน A137 หน่วยเบิกจ่าย 2013700000(ม.ราชภัฏนครสวรรค์)
รบกวนสอบถามเรื่องรหัสงบประมาณของสำนักศิลปะวัฒนธรรม  รหัสงปม.คือ 2013705003000000
รหัสกิจกรรมคือ201376000H3204 ระบบขึ้นว่างบฯไม่เพียงพอคะ

ขอบคุณคะ


จากคุณ ณัฐสุพิชฌาญ์ เมื่อวันที่ 6/7/3099 4:29:41   IP : 203.113.118.21


ให้ไปตรวจสอบ "รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ" ก่อนนะคะ ว่ามีเงินหรือเปล่า โดยกดปุ่ม "เรียกรายงาน Online" ถ้าเป็น Web Online
ถ้าเป็น Terminal ใช้คำสั่งงาน ZFMA55

จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 19/12/2555 10:31:53  IP : 192.168.200.26


ระบบขึ้นว่างบฯไม่เพียงพอ  อาจมีหลายสาเหตุ  ก่อนอืนให้ไปเช็คงบประมาณก่อนค่ะว่ามีงบให้เบิกจ่ายหรือปล่าว   (ตามที่ Admin 2 แนะนำนะคะ) ถ้างบประมาณมีแต่ระบบฟ้องว่า งบไม่เพียงพอให้ตรวจสอบรายการที่ทำว่า  กรอกข้อมูลถูกต้องหรือปล่าว  และรหัสงบประมาณกับรหัสกิจกรรมสัมพันธ์กันหรือปล่าว ....

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 19/12/2555 10:37:53  IP : 192.168.200.26


1   |