Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การเบิกค่าเดินทางไปราชการประจำ
      การเบิกค่าเดินทางไปราชการประจำ

                กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการประจำ ณ สถานใหม่ เอกสารประกอบการเบิกค่าขนย้ายใช้อะไรบ้าง และถ้าต้องการเบิกค่าชดเชยกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทาง จะต้องขออนุมัติก่อนใช่หรือไม่ และต้องขออนุมัติ ณ สังกัดเดิม ใช่หรือไม่
จากคุณ ขนิษฐา เมื่อวันที่ 24/6/3099 12:24:45   IP : 192.168.200.26


เอกสารประกอบการเบิกค่าขนย้าย
๑. คำสั่งย้าย     แล้วพิมพ์แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ   และเบิกที่สังกัดเดิม  ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
จากคุณ kamol เมื่อวันที่ 14/1/2556 15:48:27  IP : 180.183.87.85


1   |