Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ลงทะเบียน
      ลงทะเบียน

อยากทราบว่าทาง สนง.ได้ทำการสมัครลงทะเบียนเข้าระบบ e-gp หรือยัง ไม่ทราบว่าจะไปดูตรงไหนได้บ้างค่ะ ว่าสมัครไปหรือยัง เพราะจะเริ่มทำเข้าระบบค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ milkyu เมื่อวันที่ 8/1/3099 20:20:43   IP : 192.168.200.78


สามารถเช็คได้ที่ website ของระบบ e-GP ค่ะ https://process.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/control.egp
จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 21/2/2556 16:33:02  IP : 192.168.200.26


เข้าไปเช็คอย่างไรล่ะค่ะ ลองเข้าไปดูแล้วค่ะ
จากคุณ milkyu เมื่อวันที่ 22/2/2556 9:10:11  IP : 192.168.200.78


1   |