Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ข่าว กบข.
      ข่าว กบข.

กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58 (ฉบับที่ 14) (

24/04/56 )

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 9/10/3099 3:42:08   IP : 192.168.200.26


ผมพร้อมใจแล้วตกลงปลงใจแล้วเป็นแน่แท้ กลับสู่ระบบบำนาญสูตรเดิม เป็นแน่แท้ เสียดาย วันเวลาราชการทวีคูณ ตั้งเก้าปีกว่าๆ

จากคุณ proudery เมื่อวันที่ 20/5/2556 20:51:25  IP : 182.53.23.94


1   |